access

s accés, entrada, via d'entrada
v accedir
s INFORM i TELECOM accéss a dades, ordinador, etc. Def. Termcat : Procés que permet a l’usuari introduir-se en una xarxa de comunicacions, o a una memòria o a un fitxer d’un ordinador. En xarxes de comunicacions l’accés pot ser obert (o lliure), o bé necessitar contrasenyes prèvies. Quan el canal de comunicacions és compartit per diversos usuaris es parla d’accés múltiple, que pot ser amb escolta de portadora i detecció de col·lisió (CSMA/CD), en el qual es comprova si el canal està lliure abans d’enviar un missatge detectant la presència dones portadores, i en cas que el canal estigui ocupat s’intenta una nova transmissió al cap d’un cert temps. També es pot establir l’accés múltiple per divisió de codi (CDMA), tècnica usada en telefonia mòbil que es basa en la codificació del senyal transmès i en la descodificació del senyal rebut mitjançant seqüències que recorden els nombres aleatoris (seqüències pseudoaleatòries), i que permet tant la privacitat de les comunicacions com l’ús de la mateixa banda de freqüències per part de diversos usuaris; i per divisió de temps (TDMA), tècnica que també permet que diversos usuaris emprin la mateixa banda de freqüències, en aquest cas intercalant temporalment mostres (o parts) dels missatges de cada emissor de forma sincronitzada, de tal manera que en recepció es puguin tornar a ajuntar les parts corresponents a cada missatge. L’accés múltiple per divisió de freqüències (FDMA) trasllada (modula) cada missatge a una banda de freqüències diferent, amb la qual cosa tots els missatges ocupen una banda de l’espectre de freqüències que, a la vegada, es torna a modular abans de la seva transmissió. En sistemes de comunicació per fibra òptica també s’utilitza el multiplexatge per longitud d’ona (WDM, wavelength division multiplexing), en què els diferents senyals es transmeten simultàniament per les fibres en diferents longituds d’ona.

English-Catalan dictionary. 2013.

Mira otros diccionarios:

 • access — ac·cess / ak ˌses/ n often attrib 1: permission, liberty, or ability to enter, approach, communicate with, or pass to and from a place, thing, or person public access to federal land access to the courts 2: opportunity for sexual intercourse 3: a …   Law dictionary

 • Access — may refer to:Companies and organizations* ACCESS (Australia), an Australian youth network * Access Co., a software company * AirCraft Casualty Emotional Support Services * Arab Community Center for Economic and Social Servicespace and technology* …   Wikipedia

 • Access — ([ˈæksɛs] engl. für Zugang) bezeichnet: Microsoft Access, eine Datenbanksoftware von Microsoft Access (Unternehmen), den Anbieter des Palm OS Betriebssystems dessen Produkt Access Linux Platform Access USA, ein US amerikanisches Mailforwarding… …   Deutsch Wikipedia

 • Access — Ac*cess (#; 277), n. [F. acc[ e]s, L. accessus, fr. accedere. See {Accede}.] 1. A coming to, or near approach; admittance; admission; accessibility; as, to gain access to a prince. [1913 Webster] I did repel his letters, and denied His access to… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Access — может означать следующее: Microsoft Access  система управления базами данных ACCESS Co., Ltd.  японский разработчик программного обеспечения. Access Linux Platform  операционная система разработанная ACCESS Co., Ltd.  The… …   Википедия

 • Access:D — Álbum en directo de Delirious? Publicación 30 de noviembre de 2002 Grabación Varias Locaciones Género(s) Rock Discográfica …   Wikipedia Español

 • access — access, accession 1. as nouns. The two words are hardly at all interchangeable: accession means arrival or admission, whereas access means the opportunity of arriving or of admission. Accordingly, accession to the throne means becoming sovereign …   Modern English usage

 • Access 5 — is a national project sponsored by NASA and industry with participation by the Federal Aviation Administration (FAA) and United States Department of Defense (DoD) to introduce high altitude long endurance (HALE) remotely operated aircraft (ROA)… …   Wikipedia

 • access — [ak′ses΄] n. [ME & OFr acces < L accessus, pp. of accedere, ACCEDE] 1. the act of coming toward or near to; approach 2. a way or means of approaching, getting, using, etc. 3. the right to enter, approach, or use; admittance 4. increase or… …   English World dictionary

 • access — ► NOUN 1) the means or opportunity to approach or enter a place. 2) the right or opportunity to use something or see someone. 3) retrieval of information stored in a computer s memory. 4) an attack or outburst of an emotion: an access of rage. ►… …   English terms dictionary

 • Access Co. — ACCESS Co. Ltd, es una compañía japonesa desarrolladora de software para teléfonos móviles, PDAs y otros dispositivos portátiles. Fue fundada en 1984 Su producto más conocido es el navegador web NetFront disponible para Symbian, PalmOS, PSP,… …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.